Richtlijnen marathon en schuurfeesten.

Aan deze info zijn geen rechten gesteld en dient zelf voor de wettelijke voorzieningen te zorgen, het zijn richtlijnen die per gemeente verschillen.

We hebben de belangrijkste en de veiligste criteria benoemd.

 

Brandblussers:

Er dient per 200m2 vloeroppervlakte een poederblusser aanwezig te zijn van 9kg  (advies is een schuimblusser bij het apparatuur ivm het kostbare apparatuur) de zuren in een poederblusser beschadigd het apparatuur) dus 1 apart bij het apparatuur.

 

Maximale bezoekers zonder tafels.

Een richtlijn is 4 bezoekers per m2 dit is de ruimte waar de bezoekers zich bevinden,zonder studio etc.

 

Nooduitgang

Per 90 man moet er 1 nooduitgang wezen die vrij dient te zijn, een ingang is ook een nooduitgang.

Van minimaal 2.10 hoog en 80cm breed. en er dienen noodverlichte nooduitgangborden te hangen.

Nooduitgangen dienen zover mogelijk van elkaar te worden gescheiden en vrij van obstakels.

 

Verlichting

Bij stroomuitval dient er in alle tijden verlichting te zijn in de tent.

Bij een aggregaat dient dus de verlichting op stroomnet te zijn aangesloten.

Voor vaste huisaansluiting zorg voor extra groep voor deze verlichting

 

Tenten.

Er dient te worden gezorgd voor niet brandbare materialen zoals nylon tenten en versieringen en dat deze is ge´mpregneerd met brand vertragend materiaal.

(Officieel moet men dit zwart op wit hebben nen6065 en nen6065 klasse 4)

(Bij eigen test werken deze brandvertragers enorm goed)

 

EHBO

Toiletvoorziening:

1 toilet per 150 bezoekers.