09-08-2006

Harry Nijland 

Verslag van een 2 uur durend gesprek met Harry Nijland, inspecteur hoofdafdeling toezicht van het AT.

De reden dat hij bij mij langs kwam, was de betrokkenheid –volgens hun- bij het SADO-team en TV-team en PCZ en omdat er een laptop is meegenomen bij de inbeslagname van SADO-team. Hier zouden 1500 foto’s op staan en een dossier aan adressen waaronder die van mij.

Maar daar wil ik het niet over hebben, dat is een zaak die justitie en advocaten maar moeten uitzoeken. De verklaring die ik heb afgegeven –maar niet ondertekend- is dat ik geen betrokkenheid had bij het deze teams.

Andere zaken over AT die misschien wel leuk zijn om te lezen of waar je wat mee kan doen. Uiteraard zijn we in het begin bij Salland gebleven, regio Zwolle en over de frequentieverdeling maar eerste een verhaal vooraf.

Etherflits

De actie Etherflits is afgelopen. De opdracht was destijds alles uit de lucht halen wat maar in de lucht aanwezig was en het resultaat weten we inmiddels: grotere team en hoger vermogen. Eigenlijk is Etherflits al een tijdje afgelopen, enkel er waren nog wat naweeën van de schoonmaakactie. AT is overgegaan naar een beleid, wat meer helderheid en duidelijkheid geeft en zeker meer begrip toont.

Storingen, klachten en laten we het noemen agressief gedrag op de 3-meterband, krijgt nu de aandacht van AT als waakhonden van de 3-meterband. Daarnaast zijn de hoge vermogens AT een doorn in het oog. Tot voor kort traden ze op tegen alle feesttenten waar marathonuitzendingen werden gehouden. Dat is nu gestopt. Nu komen ze hiertegen slechts nog in actie bij overlast of op verzoek van de politie of een gemeente.

Illegale feesten

Deze nieuwe werkwijze heeft consequenties voor de gemeentes, die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid. Daar waar niet langer door AT tegen feesttentuitzendingen wordt opgetreden, zal de gemeente dit zelf moeten doen, omdat illegale feesten en feesttenten, hun verantwoordelijkheid is. 

In deze gevallen zal de gemeente moeten overgaan tot het opleggen van een dwangsom. De nieuwe werkwijze geeft momenteel nog wat onduidelijkheid en veroorzaakt soms miscommunicatie tussen AT en de gemeente. Daarom komen binnenkort de gemeenten samen om deze problematiek te bespreken en aan te pakken.

 Onder de problematiek vallen vermoedelijk alle illegale tentfeesten en de vele keten bij huizen waar jongeren zich vertoeven om voor het stappen in te drinken. Dit is een breed verschijnsel wat op het gehele platteland voorkomt en heeft in veel gevallen niets met piraten te maken.

 Werk zat

Opgelucht is AT wel na het stoppen van Etherflits. Enkel het houdt niet in dat piraten hun gang maar kunnen gaan. In de tijd van Etherflits zijn meerdere ambtenaren bedreigd en zijn vernielingen geweest aan de woningen c.q. tuinen. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten, maar het is noodzakelijk werk om de ether te blijven controleren, vertelde Nijland.

‘Elke 2 weken krijgen we wel klachten van vliegtuigen, omdat piraten te ontvangen zijn in de cockpit, wat niet de bedoeling is. Dus ook zonder Etherflits is en blijft nog werk zat. We willen wel benadrukken dat storing niet altijd aan de zender ligt. Ook een slecht antennesysteem kan wel degelijk hiervan de oorzaak zijn.

Zo blijk de koppelbalk soms een van de boosdoeners. Deze kan het grote vermogen soms niet aan, waardoor het signaal niet goed wordt verspreid door de antennes. Maar ook verkeerd afgestelde zenders of eindtrappen zijn boosdoeners’. Ook klachten van de buurt veroorzaakt door laagfrequent detectie, zijn reden voor AT om op te treden.

Muziek is goed

Je zult haast denken dat ik de etherpiraterij mooi vind en eigenlijk luister ik ook regelmatig naar de piraten’, vertelde de heer Nijland. ‘De muziek is goed en breed, daar is niets mis mee’. Zo’n 25 jaar geleden is hij begonnen in de Randstad om daar de ether vrij te houden van piraten.

Een kat en muis spel destijds, en dat is het nog wel. Maar ook wel waardering. ‘Zo was ik bij een piraat om deze dus uit de ether te halen. Daar binnengekomen liep ik een smalle trap op naar de zolder, waar de zender zich bevond. Helaas voor mij hadden ze onder aan de trap een emmer stront geplaatst. Dus toen ik weer naar beneden kwam, stapte ik daar dus midden in. En wat moet je dan hahaha, daar moet je dan ook wel weer om lachen’.

Velen denken dat als we maar een zender in de kofferbak kunnen krijgen, dat we tevreden zijn maar dat is niet altijd zo. ‘Uiteraard is het doel om de zender uit de lucht te krijgen maar als ze zelf hun zender al van te voren uitschakelen en er vervolgens mee stoppen dan hebben we ons doel ook bereikt’. We hebben niet de illusie dat we de piraten geheel uit de lucht krijgen. Dat is een onmogelijke taak. Het moet beheersbaar zijn, maar het blijft illegaal.

Stuk cultuur

Eigenlijk vreemd, vertelt dhr Nijland dat in het westen zenders in de lucht zijn, die de mogelijkheid hebben om legaal muziek te draaien en programma’s te maken voor de eigen culturele groep. Hij ziet de piraterij in het oosten ook als een stuk cultuur op zich. Net zo als voor de culturele stations uit in het westen zou er ook iets dergelijks voor de piraat in het oosten moeten zijn.

Verwachtingen zijn er de komende jaren wel van DAB of T-DAB genaamd, de digitale opvolger van FM-radio. In 2007 zullen de vergunning voor commerciële omroepen er mogelijk komen. Op dit moment is in de Randstad al de publieke omroep via DAB in de lucht (zie http://portal.omroep.nl/?nav=eydpqBsHEnCwNjMuQvQjGo). In Nederland wordt landelijke invoering tot op heden uitgesteld terwijl in Engeland al volop wordt gebruikt.

Toekomst 3-meterband

De 3-meterband zal hierdoor commercieel gezien minder belangrijk worden. Hij denkt dat als gevolg hiervan de 3-meterband zou worden vrijgegeven, het een zooitje wordt door de toestroom van nieuwe gebruikers. Hierdoor zullen vele van de huidige 3-meter piraten vermoedelijk verdwijnen. Zo is het destijds namelijk ook met de 27Mc is gegaan.

 Legaal zitten kan een piraat ook, vertelde hij en is daar ook een voorstander van. Als een piraat tijdens een feestweek wil gaan uitzenden zijn daar mogelijkheden voor en dit stimuleren we ook. Enkel de weg omdat dit te regelen is bij velen onbekend. (Misschien iets voor ons om dat eens uit te gaan zoeken door het team klompenboer)

 Ik vertelde Nijland dat ik zelf meer een voorstander van gedogen ben. De piraat moet wel een beetje spanning in de keet hebben en legaliseren zie ik net als de koffieshops. Je bent dan de controle kwijt en kan je bijna niet optreden. Bij gedogen wel als er overlast is.

 Ook Buma/Stemra zou wat soepeler moeten omgaan met dit soort marathonzenders. Veelal worden platen gedraaid waar de artiesten al overleden van zijn en de muziek ook nergens te horen is dan bij de plaatselijke etherpiraat. Of dit gebeurd, ik heb mijn twijfels.

Wederzijds begrip

Het 2 uur durende gesprek was wat betreft deze informatie zeer zinvol en wederzijds is er begrip getoond. Ook voegde hij toe als er een verhaal over een piraat op de website komt te staan en ik wil een wederverhaal hebben, kon ik gerust contact opnemen.

Kijk dit zijn toch wel leuke dingen en misschien mogen we een keer in de keuken kijken van AT ipv van de piraat. Ik vertelde er zeker bij dat ik aan de kant sta van de piraten omdat ik van deze muziek hou. De sfeer proef je bij een piraat en dat heb je niet bij een commercieel station. Een ons-kent-ons gevoel.