Filter gemaakt van coaxkabel

 

             

Hierboven het schema van een filter gemaakt van coaxkabel. Dit filter onderdrukt de 2 ,3 en 4e harmonische van een eindtrap of zender. Deze harmonischen zijn  meestal het sterkst en  moeten worden onderdrukt om storing te voorkomen. Het filter is erg goed zelf te maken. We gebruiken 50 W coaxkabel zoals RG58 , RG213 , H1000 of de tegenwoordig veel gebruikte dikke kabel van welk type dan ook . De lengtes zijn afhankelijk van de frequentie en de gebruikte coaxkabel. Het maximale vermogen is ook afhankelijk van de gebruikte coaxkabel.

Alle stukken S1t/m S3 zijn aan een kant open. De verbindingen dienen zo kort mogelijk te zijn zie hiervoor de schets.

 

De berekening van de stukken coaxkabel is als volgt:

 

S1= 0,25 x golflengte van 3e harmonische x verkortingsfactor kabel

S2= 0,25 x golflengte van 4e harmonische x verkortingsfactor kabel

S3= 0,25 x golflengte van 2e harmonische x verkortingsfactor kabel

T1= 0,265 x golflengte van de grondtoon  x verkortingsfactor kabel

 

Aan de hand van het volgende voorbeeld zal dit duidelijk zijn. We gebruiken in het voorbeeld RG213 coaxkabel dit heeft en verkortingsfactor (Vf) van 0,66. De frequentie (grondtoon) is 100Mhz. Met RG213 kan dit filter tot zeker ca. 600 Watt gebruikt worden.

 

Er geldt voor de golflengte (l):  l= 300 / F(Mhz)  dus voor 100Mhz wordt dit      300/100= 3meter.

Voor de 2e harmonische is dit 3m/2 =1,5m

Voor de 3e harmonische is dit 3m/3=1m

Voor de 4e harmonische is dit 3m/4=0,75m

 

We vullen deze waarden in:

 

S3 = 0,25 x 1,5 x 0,66   = 0,2475m  = 24,75cm

S1 = 0,25 x 1 x 0,66      = 0,165m    = 16,5cm

S2 = 0,25 x 0,75 x 0,66 = 0,12375m = 12,375cm

T1 = 0,265 x 3 x 0,66    = 0,5247m   = 52,47cm.

 

Het geheel kan in een metalen kast of bij de eindtrap worden ingebouwd. Op de volgende bladzijde een mogelijke opbouw.


 

 

Schets

 

Hierboven een mogelijke opbouw van het filter. Alle verbindingen zo kort mogelijk.

 

 

Bronvermelding

 

‘In Practice’ , Radcom (RSGB) maart 1997

VHF/UHF manual (RSGB)

Website van YU1AW.

 

Alfred